ES Projektai

Atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) diegimas

Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.  Projekto metu siekiama įdiegti 200,08 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę, kuri UAB Antrocelas leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Projektas didins atsinaujinančios energijos naudojimą pramonės sektoriuje ir padės mažinti Lietuvos klimato poveikį. Taip pat spręsti oro taršos problemas, efektyviau naudoti išteklius bei mažinti energijos importo priklausomybę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ .

Projekto biudžetas 196.888,00 EUR, ES fondo skirta finansavimo suma 157.510,40 EUR.

Projekto įgyvendinamas 09/2023 – 09/2025.

Pasitelkus ES struktūrinius fondus bus kuriami elektroninės komercijos sprendimai inovatyvaus ekologiško kraiko pardavimui

COVID-19 pandemija iškėlė įmonei naujus iššūkius ieškoti naujų produktų ir jų pardavimo kelių. UAB „Antrocelas” siekdama pristatyti ir pasiūlyti rinkai inovatyvų ekologišką produktą – katėms bei kitiems naminiams gyvūnams skirtą kraiką, kuris tirpsta vandenyje ir gali būti nuleidžiamas unitazo kriauklėje, nusprendė teikti paraišką pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19”, prašydama kofinansavimo elektroninės komercijos sprendimų sukūrimui ir įdiegimui. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir įdiegta elektroninė parduotuvė bei kliento savitarnos sprendimas, kurie bus integruoti su įmonės CRM ir apskaitos sistemomis.

Projekto biudžetas – 40 750,00 EUR. Projekto finansavimui iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, skirta 30 562,50 EUR.

Projektas įgyvendinamas be partnerių. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė nuo 2022 metų vasario mėnesio 14 dienos iki 2023 metų vasario mėnesio 14 dienos.

UAB „Antrocelas” konkurencingumo didinimas plečiant įmonės eksportą“

Projekto tiklsas – plėsti eksportą į naujas rinkas bei stiprinti savo pozicijas dabartinėse rinkose. Siekiant didinti pardavimus tikslinėse eksporto rinkose, įmonė numato dalyvauti tarptautinėse parodose. Įgyvendinus projektą, tikimasi didės įmonės konkurencingumas, eksporto plėtra. Išaugusios eksporto apimtys leis plėsti veiklas, kurti naujus aukštos kokybės  produktus. Su ES parama įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos didinti įmonės produktų žinomumą; suformuoti prekės ženklo bei produkto įvaizdį; sukurti produktų paklausą.

Projekto vertė 82 944 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Naujos galimybės LT“, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05.

Projektas įgyvendinamas: 2019/04/02– 2020/11/30

Saulės energijos panaudojimo įmonės UAB „ANTROCELAS“ gamybinėje veikloje plėtra

Įmonė UAB “ANTROCELAS” siekdama prisidėti prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo, bei taupyti patiriamas įmonės energijos sąnaudas nusprendė įgyvendinti projektą „Saulės energijos panaudojimo įmonės UAB „ANTROCELAS“ gamybinėje veikloje plėtra“

Projekto tikslas – tradicinių energijos išteklių pakeitimas atsinaujinančiais energijos ištekliais.

UAB “Antrocelas”, atsižvelgdama į sugriežtintus energetinio efektyvumo reikalavimus Lietuvoje ir siekį mažinti su energetika susijusias sąnaudas priėmė sprendimą įdiegti saulės energijos jėgainę.

Įgyvendinus projektą bus pasiekta ne tik finansinė, tačiau ir ekonominė (socialinė) nauda. Dėl mažesnio energijos naudojimo kiekio sumažės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai.

Projekto „Saulės energijos panaudojimo įmonės UAB „ANTROCELAS“ gamybinėje veikloje plėtra“ vertė 415.896,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836.

Projektas įgyvendinamas 2018/06/01 – 2019/06/01.

Ekoinovacijų diegimas įmonėje “Antrocelas”

Įmonė UAB „Antrocelas“ įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą – Ekoinovacijų diegimas įmonėje “Antrocelas”. Projekto metu planuojama sumontuoti granuliavimo ir aušinimo įrangą bei asfalto priedų gamybos liniją. Įdiegus naują technologiją numatomas atliekų panaudojimas naujo produkto gamybai – produktą bus galima perdirbti iš naujo, nepaliekant atliekų. Tai leis sumažinti aplinkos taršą ir prisidės prie klimato kaitos ir šiltnamio efektą sukeliančių veiksnių mažinimo.
Projekto Ekoinovacijų diegimas įmonėje “Antrocelas”vertė 1 344 365,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837.

Projektas įgyvendinamas 2018/04/13 – 2020/05/01.

Projektas ,,UAB ,,ANTROCELAS” dalyvavimas tarptautinėse parodose

03.2.1-LVPA-K-801-02-0096

Projekto vykdytojas (pareiškėjas) UAB ,,Antrocelas“
Projekto įgyvendinimo vieta Šiaulių rajonas
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2016 m. spalio 18 d. – 2018 m. gegužės 31 d.
Projekto vertė 75.247,00 €, iš jų:
ES struktūrinių fondų finansavimas – 37.623,50 €
Projekto vykdytojo indėlis – 37.623,50 €

Projekto tikslas – Naujų rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose.

Projekto uždavinys – Dalyvauti tarptautinėse parodose.

Projekto metu įmonė dalyvaus 7 užsienyje vyksiančiose tarptautinėse parodose, kurių metu bus pristatyta įmonės gaminama produkcija. Renginių metu ir vėliau bus užmegzti kontaktai su potencialiais klientais, pasirašyti ketinimų protokolai, pasirašytos sutartys, padidintos eksporto pajamos, išplėstos esamos ir surastos naujos eksporto rinkos.